test

26 inch bedankt iedereen

Middels deze weg laat het bestuur van de Kempische ATB-vereniging 26 inch weten dat haar leden overeenkomstig de statuten in een speciaal hiertoe belegde ledenvergadering op 9 april jongstleden heeft besloten tot ontbinding. Een moedig besluit, temeer vanwege onze succesvolle evenementen – zoals de 26 inch estafette, de Rabo Kids-Race en de vele veldtoertochten - waardoor we De Kempen actief in het zadel kregen en bekend maakten met de ATB-sport.

De jarenlange trouwe inzet van vrijwilligers en de gulle bijdragen van sponsoren zorgden zestien jaar lang voor de juiste koers. Een koers die door het teruglopend ledenaantal, evenals het afnemend animo voor het organiseren van groepsactiviteiten, niet meer uitgezet kan worden. Om die redenen vormde het voldoen aan onze sponsorverplichtingen een steeds grotere uitdaging.

In een stemming is besloten het batig saldo van de vereniging te verdelen als volgt: een gedeelte zal worden aangewend voor stichting terreinfietsroute Kempenland ten behoeve van onderhoud aan de mountainbikepaden.
Ook is besloten om de volgende goede doelen te steunen:
De Contente en Het Snelle Wiel, ter stimulans voor de jeugd ATB-afdelingen, het KIKA (Kinderen Kankervrij) alsmede de helden van Duchenne Heroes te steunen met een financieel duwtje in de rug.

Trots blikken we terug op behaalde resultaten en de succesvolle bijdrage van onze ATB-vereniging voor de recreatieve wielersport in zijn algemeenheid en de ATB-sport in het bijzonder. Namens de leden bedanken wij onze sponsoren, trouwe aanhangers en alle vrijwilligers die hun bijdragen geleverd hebben om het stuur recht te houden. Met dank aan onze collega verenigingen De Contente in Eersel en Het Snelle Wiel in Hapert die het fietsplezier voor iedereen voortzetten.

sponsoren

Profile Bito
Sniederslaan 63 Bladel
www.profilebito.nl

Accombis
Lange Trekken 46 Bladel
www.accombis.nl

Hotel de Tipmast Bladel
De Tipmast 48a Bladel
www.hoteldetipmast.nl

Rabobank De Kempen-West
Markt 7 Bladel
www.rabobank.nl